dobry psycholog Warszawa, dobry psycholog dziecięcy Warszawa

Schizofrenia i jej objawy

schizofreniaNajczęściej jako schizofrenię określa się pewne formy doznań, będących objawami zaburzeń psychotycznych. Słowo „schizofrenia”, oznaczające rozszczepienie umysłu, odnosi się do dezorganizacji myślenia, braku więzi pomiędzy myśleniem a emocjami, innym niż u większości ludzi postrzeganiem co jest realne oraz oderwaniem od zewnętrznej rzeczywistości i zwróceniem się ku wnętrzu. Najczęściej jest to choroba z początkiem w młodym wieku.

Charakterystyczne dla schizofrenii jest:

  • dwie grupy objawów:
  • pozytywne (wytwórcze) – poza zwyczajnymi zachowaniami pojawiają się także inne. Do objawów wytwórczych należą halucynacje, rozkojarzenie, splątanie, nielogiczność oraz urojenia prześladowcze, zazdrości, somatyczne, religijne, czy wielkościowe.
  • negatywne (ubytkowe) – gdy zanikają zachowania normalne dla danej osoby. Objawami ubytkowymi są ubóstwo języka, nieodczuwanie przyjemności, apatia, wycofanie z kontaktów społecznych, upośledzenie uwagi i pamięci oraz niewyrażanie emocji (co nie oznacza, iż nie są odczuwane).
  • Większość chorujących ma zarówno objawy pozytywne, jak i negatywne.
  • Mają często także poczucie przeładowania bodźcami, są przeczulone.
  • Osoby doświadczające psychozy mówią w sposób niezrozumiały dla innych.
  • Czasem zatracają swoją tożsamość i odrębność, przejmują tożsamość kogoś innego (np. Jezusa),
  • Chorujący nie są pewni pewnych aspektów swojego ciała (np. płci),
  • Granice między chorującym a resztą świata zacierają się (np. mają poczucie sekretnej więzi z kosmosem).
  • Chorobie towarzyszą także zaburzenia motoryczne: pobudzenie, nadaktywność, mała ruchliwość, nieporadność, sztywność, nie odzywanie się, rytuały lub dziwaczne grymasy.

Przebieg choroby nie jest stały, a jej nasilenie waha się w różnych okresach. Choroba może rozwijać się stopniowo, może mieć także gwałtowny początek. Obraz schizofrenii jest różny dla różnych osób pod względem czasu trwania, głębokości, występowania nawrotów, a także w zakresie objawów.

Nawet profesjonaliści mają wiele wątpliwości dotyczących schizofrenii: czy jest jedną chorobą, czy grupą chorób, czy jest genetyczna, związana z biologią, czy z psychologią. To nie jest choroba o jasnej definicji, obrazie, przebiegu, czy pochodzeniu.

Carson, R.,C. (2003). Psychologia zaburzeń, Tom 2. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Durat-Ruszczak, K (2006). Psychologia schizofrenii. W: H. Sęk (red.), Psychologia kliniczna, T. 2 (s. 75-99). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mueser, K., T. i Gingerich, S. (1996). Życie ze schizofrenią. Poradnik dla rodzin. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.