dobry psycholog Warszawa, leczenie zaburzeń osobowości Warszawa

Czynniki leczące i podtrzymujące remisję

czynniki leczące i podtrzymujące remisjęUważa się, że najskuteczniejszą formą leczenia i zapobiegania nawrotom choroby jest koordynacja różnych działań.

  • Regularny kontakt z lekarzem

Najważniejszym z nich jest leczenie za pomocą leków. Ważne jest także ograniczenie lub wyeliminowanie środków chemicznych i używek.

  • Uczestniczenie w psychoterapii

Z uwagi na izolację społeczną ważną rolę w leczeniu mogą mieć grupy samopomocowe, psychoterapia, terapia rodzinna. W poprawie umiejętności przydatnych w codziennym życiu, przezwyciężaniu zakłopotania, pomocne mogą okazać się treningi np. komunikacji, redukcji stresu, ułatwiające znalezienie pracy. Dla osób chorujących bardzo ważna jest także wiedza o ich chorobie, objawach, przebiegu, sygnałach ostrzegawczych i najlepszych sposobach radzenia sobie z objawami.

  • Wsparcie rodziny

Także otoczenie może wpłynąć na poprawę zdolności do samodzielnego życia i utrzymywania więzi. Bliscy mogą pomóc osobie chorującej dbając o relacje, okazując ciepłe uczucia, rozmawiając ze sobą, wspólnie rozwiązując konflikty, pomagać w radzeniu sobie ze stresem. Pamiętając, że dla osób chorujących podejmowanie decyzji może być trudniejsze, próbować rozwiązywać je wspólnie. Ważne jest słuchanie chorującego, co jest dla niego dobre, a co mu szkodzi, czemu może podołać, a co jest dla niego za trudne. Dobrze, aby osoba chorująca, w miarę możności wracała do zadań, które porzuciła przed zachorowaniem.

  • Poznanie choroby (psychoedukacja)

Dla bliskich jak i dla chorującego ważna może być wiedza o chorobie. Bliscy mają szansę dostrzec pierwsze objawy jej zaostrzenia i rozmawiać o nich z chorym, ułatwić zwrócenie się o pomoc, wspierać w przyjmowaniu leków.

  • Obserwacja sygnałów ostrzegawczych

Typowymi wczesnymi sygnałami ostrzegawczymi są wzrost napięcia i nerwowości, zmiany w apetycie, zmiany w ilości snu, obniżenie nastroju, wycofanie z kontaktów społecznych, zaniedbywanie przyjmowania leków, wizyt lekarskich.

Barbaro, B., Ostoja-Zawadzka, K. i Cechnicki, A. (2005). Możesz pomóc. Poradnik dla rodzin pacjentów chorych na schizofrenię i zaburzenia shizotypowe. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Mueser, K., T. i Gingerich, S. (1996). Życie ze schizofrenią. Poradnik dla rodzin. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Wciórka, J. (2006). Psychozy schizofreniczne. W: A. Bilikiewcz (red.), Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Opracowanie: Anna Gradkowska