terapia małżeńska Warszawa, dobry psycholog Warszawa

Psychoza. Objawy zaburzeń psychotycznych.

psychoza„Psychoza” jest tradycyjnym określeniem na stan, w którym świat, który odbieramy subiektywnie, różni się od tego, jak patrzy na niego większość innych ludzi.

Osoba w psychozie:

  • dochodzi do odmiennych wniosków dotyczących rzeczywistości zewnętrznej.
  • Jest niekrytyczna do swojego myślenia i postrzegania – przekonana, że jej sposób myślenia jest rzeczywisty także dla innych i niezmienny bez względu na dowody, że jest inaczej.
  • Ograniczeniu także podlega zdolność do sprostania zwykłym wymaganiom życiowym.

Psychozy są dużą grupą zaburzeń i najczęściej mówi się o nich w przebiegu schizofrenii, chorobie afektywnej dwubiegunowej, depresji, w różnych zaburzeniach organicznych (np. chorobach otępiennych), a także po użyciu alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych.

Psychoza odnosi się do zespołu objawów:

  • Należą do nich omamy – spostrzeganie nieistniejących przedmiotów, dźwięków, zapachów, smaków.
  • Kolejną grupą objawów są zaburzenia myślenia, jego spowolnienie lub przyspieszenie, natłok myśli,
  • a także urojenia – niezrozumiałe dla otoczenia przekonania dotyczące świata i jego interakcji z osobą (np. poczucie, że inni słyszą nasze myśli lub że jesteśmy obiektem spisku).
  • U osób w psychozie często można zaobserwować także zaburzenia uwagi, rozkojarzenie, niedostosowany nastrój, ich działania wydają się być zdezorganizowane i niezrozumiałe.
  • Czasem osoba ma zaburzoną świadomość (obniżoną możliwość odbierania, przetwarzania i reagowania na dochodzące informacje) lub orientację co do aktualnego czasu i miejsca.

Bilikiewicz, A. (1988). Psychiatria kliniczna. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.

Bilikiewicz, A. (2006). Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Reber, A., S. (2002). Słownik psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR Sp. z o.o.