dobry psycholog dziecięcy Warszawa, terapia małżeńska Warszawa

Zaburzenia odżywiania

zaburzenia odżywiania

 

Zaburzenia odżywiania

Nasilenie zaburzeń odżywiania przypada na okres adolescencji i wiąże się ze zwiększoną wrażliwością młodych ludzi na punkcie swojego wyglądu zewnętrznego, szczególnie u dziewcząt. Zatem ta grupa zaburzeń uzależniona jest zarówno od czynników indywidualnych, jak i środowiskowych.

 

W klasyfikacjach zaburzeń psychicznych wymienia się 2 rodzaje zaburzeń odżywiania:

–   zaburzenia odżywiania specyficzne (m.in. anoreksja, bulimia)

zaburzenia odżywiania niespecyficzne (m.in. otyłość, zespół jedzenia nocnego, zespół objadania się)

Zaburzeniom odżywiania towarzyszą często inne zaburzenia: depresja, zachowania autodestrukcyjne (np. samookaleczanie), uzależnienia.

Objawy zaburzeń odżywiania są przejawem trudnych do zniesienia stanów psychicznych: braku akceptacji siebie i swojego ciała, nienawiść do siebie, niskie poczucie własnej wartości, lęk, samotność i in.).

Mechanizmy choroby często są niezrozumiałe dla samego chorego, a jego zachowania (np. objadanie się i wywoływanie wymiotów) to najczęściej działania kompulsywne. Zaburzenia odżywiania wymagają specjalistycznego leczenia (psycholog, psychiatra, czasem dietetyk). Nieleczone mogą doprowadzić do poważnych komplikacji zdrowotnych, a nawet śmierci.