terapia DDA Warszawa, leczenie zaburzeń osobowości Warszawa

Leczenie zaburzeń odżywiania

Leczenia zaburzeń odżywiania

Leczenie zaburzeń odżywiania

Wczesne rozpoznanie i podjęcie leczenia jest najważniejszym czynnikiem determinującym rokowanie. Leczenie może być prowadzone w formie ambulatoryjnej.

Leczenie zaburzeń odżywiania, jest dość wymagające, najczęściej stosuje się łączenie psychoterapii i farmakoterapii. Zalecaną metoda terapii terapia grupowa, z elementami treningu behawioralnego.

Dobrą metodą zmierzającą do opanowania napadów systematyczne notowanie częstości epizodów i analizą sytuacji życiowych poprzedzających epizod, jest to jednak metoda wspierająca regularną psychoterapię, a nie metoda podstawowa.

W terapii anoreksji i bulimii dużą wagę przywiązuje się do terapii rodzinnej, w trakcie, której oddziaływaniem terapeutycznym objęta jest cała rodzina, a dodatkową pracę terapeutyczną proponuje się też osobie chorującej w postaci terapii indywidualnej.