terapia dla par Warszawa, leczenie zaburzeń osobowości Warszawa

Leczenie zaburzeń osobowości

leczenie zaburzeń osobowości

Zaburzenia osobowości, są najłagodniejszą formą zaburzeń psychicznych, ale jak wynika z badań naukowych, jak i doświadczeń klinicznych, jednym z najtrudniejszych do terapii problemem. Stan ten wynika z wielu rzeczy, m.in. zaburzenia osobowości są ego-syntoniczne (zgodne z ja) i często osoba cierpiąca na zaburzenie ma poczucie, że po prostu taka jest, taki ma charakter (a problem to stanowią inni).

Zaburzenia osobowości są zgodne ze stylem obronnym człowieka, który w terapii powinien zostać rozpoznany, uświadomiony i wtedy możliwy do modyfikacji.

W świetle badań zalecaną formą psychoterapii jest terapia indywidualna lub grupowa w podejściu psychoanalitycznym. W Centrum Terapii Psyche-Medical proponujemy analityczną terapię grupową (analizę grupową), uznając grupę terapeutyczną jako idealne środowisko do leczenia wielu zaburzeń, m. in. zaburzeń osobowości. W przypadku pacjentów, którzy odczuwają obawy lub trudności dotyczące rozpoczęcia terapii w grupie, proponujemy krótkoterminową terapię indywidualną przygotowującą do terapii w analitycznej grupie, trakcie której dokonujemy pracy nad rozpoznaniem tych trudności i obaw, określeniem celów i obszarów do terapii grupowej.