leczenie depresji Warszawa, leczenie zaburzeń osobowości Warszawa

Typy zaburzeń osobowości

typy zaburzeń osobowości

  • Osobowość paranoiczna – jednostka jest podejrzliwa i nieufna wobec otoczenia, nawet najbliższych jej osób. Jest przekonana, że wszyscy wokół ją oszukują, są do niej wrogo nastawieni. Osoba taka jest szczególnie przewrażliwiona na własnym punkcie, źle znosi swoje niepowodzenia.

  • Osobowość schizoidalna – jednostki wycofują się z życia społecznego, ponieważ mają poważne trudności z odczytywaniem emocji i intencji innych osób, co uniemożliwia im tworzenie zdrowych relacji międzyludzkich, oprócz izolacji społecznej osiowym objawem tego zaburzenia jest lekceważenie norm społecznych, skupianie się wyłącznie na swoich potrzebach.

  • Osobowość antyspołeczna (dyssocjalna) – jak wskazuje nazwa, zaburzenie to charakteryzuje się przede wszystkim ignorowaniem norm i zasad społecznych, nieumiejętnością współżycia z innymi ludźmi, nieadekwatnością reakcji do sytuacji. Jednostka zachowuje się agresywnie, brakuje jej samokrytyki. Za wszystkie niepowodzenia obwinia innych ludzi.

  • Osobowość chwiejna emocjonalnie – typowym przejawem tego zaburzenia są patologiczne i nagłe zmiany nastroju, szczególnie częste są reakcje agresji nieadekwatne do wywołujących je bodźców, jednostka jest poza tym niezdolna do planowania przyszłości. W obrębie tego zaburzenia wyróżnia się także osobowość borderline (z pogranicza), która charakteryzuje się niską samooceną, częstymi próbami samobójstwa albo samookaleczenia.

  • Osobowość histrioniczna (histeryczna) – cechuje się nadwrażliwością i towarzyszącym jej nadmiernym, wręcz teatralnym wyrażaniem swoich odczuć. Połączone jest to z wyolbrzymionym poczuciem własnej wartości, stałą potrzebą uwagi i podziwu ze strony otoczenia. Jednostka zwraca bardzo uwagę na swój wygląd, jest zapatrzona w siebie, lekceważy innych, często wykorzystuje ich w osiąganiu swoich celów.

  • Osobowość narcystyczna – jednostka ma wyolbrzymione poczucie własnej wartości, podobnie jak w poprzednim wypadku wymaga stałej uwagi ze strony innych osób, nie potrafi przyjmować krytycznych ocen, reaguje wtedy zwykle nieadekwatnie do sytuacji. Skupianie się na sobie i lekceważenie innych utrudnia relacje interpersonalne. Osoba narcystyczna nie reaguje na odczucia innych ludzi, najważniejsze są jej potrzeby, przyznaje sobie uprzywilejowaną pozycję.

  • Osobowość anankastyczna (obsesyjno-kompulsywna)- jednostka jest pedantyczna, bardzo skrupulatna, dokładna. We wszystkim, czego się podejmuje chce być najlepsza, jest perfekcjonistą. Zaburzenie to charakteryzuje się również nieumiejętnością podejmowania niezależnych decyzji, nieustannymi wątpliwościami. Towarzyszą mu również natarczywe myśli, niechęć wydawania pieniędzy, wyrzucania starych rzeczy, nie umiejętność pełnego wyrażania emocji.

  • Osobowość lękowa – objawem osiowym tej grupy zaburzeń jest nieustanne odczuwanie lęku, niepokoju, jednostka ma zaniżoną samoocenę, ogranicza swoje relacje z innymi, wręcz boi się kontaktów społecznych. Czuje się nieprzystosowana, dlatego zwykle wycofuje się z życia społecznego.

  • Osobowość zależna – jednostka jest niemal całkowicie zależna od innych osób, nie potrafi samodzielnie podejmować decyzji ani dokonywać wyborów, boi się przejęcia odpowiedzialności. Często towarzyszy temu obniżona samoocena, poczucie bezradności życiowej.