leczenie nerwicy Warszawa, psychoterapia Warszawa

Cele terapii w grupie analitycznej

cele terapii

Cel terapii na poziomie ogólnym można zdefiniować jako doprowadzenie do takich zmian w postawach i sposobach reagowania pacjentów, które pozwoliłoby na samodzielne, korzystniejsze dla danej osoby i bardziej dojrzałe rozwiązywanie trudności, jakie pojawiają się w życiu każdej osoby, bez występowania objawów nerwicowych. Dojrzałość określa się za ZygmuntemFreudem jako zdolność do pracy i miłości, dodając czasem również zdolność do zabawy i twórczości.

Trzeba podkreślić, że osiąganie jednostkowych celów terapeutycznych przez poszczególnych członków grupy zawsze odbywa się w kontekście społecznym; każda sesja terapii grupowej jest dla jej uczestników żywym emocjonalnym i społecznym doświadczeniem. Jest to doświadczenie kontaktu, wymiany i współdziałania z innymi. Zdarza się, że uczestnicy grupy stoją w obliczu poważnego sporu, konfliktu czy rywalizacji i dzięki temu mogą w bezpiecznej sytuacji w grupie przeżyć i zrozumieć tą sytuację z różnych poziomów widzenia – własnego, innych osób z grupy, obecnych potrzeb oraz wcześniejszych doświadczeń w ważnych relacjach. ( J. Pawlik, 2008)

Celem grupowej analizy jest uwolnienie pacjenta od sił, które hamują jego osobisty rozwój i nie pozwalają na pełne wykorzystanie możliwości. Analiza nieświadomych zahamowań i restrykcji, a więc sił blokujących pacjenta przed zmianą, pełniejsze rozumienie siebie sprzyja rozumieniu innych i stwarza podstawy do bardziej harmonijnych relacji pacjenta z otoczeniem (J. Pawlik, 2008)