leczenie zaburzeń osobowości Warszawa, dobry psycholog dziecięcy Warszawa

Konsultacja do terapii w grupie analitycznej

konsultacje do terapii w grupie analitycznej

W sytuacji, gdy pacjent zgłasza się do psychoterapeuty zwykle ma on już dość dużą wiedzę na temat swoich problemów i trudności. Najczęściej mówi o tym, co mu doskwiera najbardziej, o konkretnych wydarzeniach, które przeżywa jako trudności poważnie ograniczające czy niszczące dobre samopoczucie (rozpad związku, utrata bliskiej osoby, załamanie ważnych nadziei itp.). Czasami pacjent ma również hipotezy z jakich powodów wynika jego złe samopoczucie. Nic w tym błędnego, jest to jednak wiedza bardzo powierzchowna, ograniczona i zamykająca pacjenta w jego cierpieniu.

Przed terapią przeprowadzane się zwykle 3 sesje konsultacyjne. Konsultacja to rozmowa z terapeutą, która służy omówieniu bieżących problemów, objawów z którymi pacjent się zgłasza, definiowane są obszary do pracy w terapii, problemy na które terapia miałaby przynieść rozwiązanie oraz nazywane są oczekiwania odnośnie zmiany jaka w terapii miałaby nastąpić. Możliwości zmiany, sam proces zmiany oraz czas wymagany, aby taka zmiana mogła zaistnieć, również są przedmiotem rozmowy konsultacyjnej niezależnie czy praca terapeutyczna będzie odbywać się w terapii grupowej czy indywidualnej.

W trakcie konsultacji ustalany jest też kontrakt terapeutyczny, zawiera on podstawowe warunki uczestniczenia w grupie terapeutycznej (lub terapii indywidualnej): jak częstotliwość spotkań, czas trwania, zasady obecności, płatności.