terapia DDA Warszawa, leczenie nerwicy Warszawa

Rola terapeuty

Rola terapeuty grupowego

Zasadniczą częścią techniki analityka jest interpretacja, choć w analitycznej terapii grupowej równie ważne są interpretacje płynące z grupy. Interpretacje powinny być formułowane w oparciu o „tu i teraz” kontekstu grupowego. Analityk grupowy prowadzi grupę trzymając się w jej tle podporządkowując się jej interesom i czyniąc z siebie instrument dla niej. (Łodej-Sobańska, W: red. L. Grzesiuk, Suszek H., 2011).

Prowadzący, interpretując, korzysta z tego, co wnosi grupa. Foulkes uważał, że terapeuta powinien interpretować tylko wtedy, gdy grupa nie radzi sobie z rozwiązaniem aktualnego problemu. Ważniejsze jest interpretowanie czynników hamujących pracę grupy niż proponowanie rozwiązania. Zadaniem terapeuty nie jest nauczanie psychopatologii, lecz asystowanie w procesie uczenia się samodzielnego zdobywania doświadczenia z emocjonalnym zaangażowaniem w jego odkrywanie. To właśnie jest trening ego w działaniu.

Celem wycofanej postawy terapeuty […] jest wzmocnienie grupowych interakcji, uruchomienie terapeutycznego potencjału grupy.[…] Foulkes (1990) pisał: „tylko wtedy, gdy prowadzący pozostaje uważny i powściągliwy w swoich interwencjach, grupa jest w stanie sama wykonać olbrzymią nieświadomą pracę, a nawet dokonać analizy” (Ibid.).

Terapeuta, przede wszystkim powinien rozumieć, dlaczego grupa sama nie może przebrnąć przez jakiś trudny moment i dopiero wtedy, w miarę potrzeb, pomóc jej. Interwencje terapeuty powinny być kierowane do grupy jako całości, co nie wyklucza jednak interpretacji kierowanych do indywidualnych pacjentów. Obok interpretacji wypowiadanych dość powściągliwie, ważną formą aktywności terapeuty, jest analiza zachodzących w grupie interakcji. Terapeuta powinien pomagać grupie w radzeniu sobie z różnego rodzaju destruktywnymi i samodestrukcyjnymi tendencjami, lecz nie z pozycji osoby wszechwładnej i narzucającej. Foulkes celowo nie nazywa terapeuty liderem grupy, lecz używa określenia conductor, czyli prowadzący (Chutkowska, Pawlik, W: red. Pawlik J., 2008).