terapia dla par Warszawa, leczenie depresji Warszawa

Swobodne skojarzenia

swobodne skojarzenia

Warunki leczenia, zdefiniowane ogólne zasady uczestnictwa w grupie tworzą określoną strukturę (setting), sprzyjającą narastaniu poczucia bezpieczeństwa uczestników grupy i umożliwiają – w coraz większym stopniu otwartą, autentyczną wymianę uczuć, myśli i poglądów.

Poczucie bezpieczeństwa, zaufanie i tworzące się więzi między uczestnikami grupy pozwalają – w zakresie, w jaki jest możliwy w sytuacji grupowej – na stosowanie analitycznej metody swobodnych skojarzeń.

Polega ona na wypowiadaniu przez członków grupy nasuwających się myśli, skojarzeń i fantazji w sposób spontaniczny, bez stosowania wewnętrznej cenzury i kontroli.

Nieskrępowana, swobodnie rozwijająca się dyskusja umożliwia w znacznym stopniu dotarcie do dziecięcych i fantazyjnych aspektów przeżyć i doświadczeń pacjentów i sprzyja pogłębianiu się interakcji zachodzących w grupie. (Jabłońska-Dzierża, Łodej-Sobańska, Marczewska, Pawlik, W: red. J. Pawlik, 2008).