terapia dla par Warszawa, leczenie nerwicy Warszawa

Warunki terapii

warunki terapii

Sytuacja grupowo-analityczna

Grupę prowadzoną zgodnie z regułami analizy grupowej tworzy siedem, osiem obcych sobie osób, które spotykają się regularnie, przez dłuższy okres, raz, dwa razy w tygodniu na półtorej godziny, w tym samym, zaaranżowanym w neutralny sposób miejscu. Uczestnicy, siedzą w kręgu, wszyscy na takich samych krzesłach, komunikują się ze sobą twarzą w twarz.

Grupa ośmioosobowa jest optymalna, ponieważ jednocześnie jest wystarczająco duża, aby reprezentować społeczność, i wystarczająco intymna, by móc w niej obserwować indywidualne relacje uczestników.

Oprócz zachęty ze strony terapeuty do swobodnej dyskusji, grupa nie otrzymuje żadnych instrukcji co do pożądanego w tej sytuacji funkcjonowania. Jedynym oczekiwaniem jest to, aby wypowiadać myśli, które pojawiają się w umysłach uczestników. Każdy werbalny wkład jest akceptowany (Łodej-Sobańska, red. Grzesiuk L., Suszek H, 2011).