leczenie zaburzeń osobowości Warszawa, psychoterapia Warszawa

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna jest rozmową z psychoterapeutą. Odbywa się w cichym gabinecie, w którym można poczuć się bezpiecznie i komfortowo. Sesja terapeutyczna w gabinecie trwa 50 min., pozostałe 10 min. terapeuta przeznacza na zrobienie notatek z sesji.

Spotkania w terapii indywidualnej odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu. Ilość sesji w tygodniu proponuje terapeuta, mając na uwadze skuteczność procesu terapeutycznego oraz głębokość zaburzeń. Przed rozpoczęciem terapii, klient odbywa 3 sesje konsultacyjne, w trakcie, których zapoznaje się z terapeutą, jego metodami pracy, ustalane są wspólnie z terapeutą cele terapii. Wartościowym elementem terapii jest kontrakt terapeutyczny, w którym terapeuta i klient uzgadniają warunki terapii. Niektóre warunki terapii są niezmienne, proponuje je i szczegółowo omawia terapeuta, inne są uzgadniane wspólnie np.; dzień i godzina sesji.

Z wielu badań naukowych wynika, że relacja z terapeutą jest kluczowym elementem terapii, w związku z tym omawianie jej na sesjach jest bardzo pomocne i przyspiesza proces terapeutyczny. To ważne jak się czujesz w relacji z terapeutą, Twoje uczucia mogą się zmieniać i zachęcamy Cię do rozmawiania o nich z Twoim terapeutą. Relacja terapeutyczna jest rodzajem sojuszu, porozumienia między terapeutą a klientem, by wspólnie pracować nad trudnościami klienta.

Ceniąc sobie Twoje zaufanie do nas, pragniemy Cię poinformować, że obowiązuje nas zasada poufności oraz Kodeks Etyczny Zawodu Psychologa i Psychoterapeuty. Zarówno psychologów, psychoterapeutów jak i lekarzy obowiązuje tajemnica zawodowa, oznacza to, że zarówno dane personalne jak i treści ujawnione przez Ciebie na sesji nie mogą być przekazywane osobom trzecim. Jedynym odstępstwem od tej zasady jest to sytuacja, kiedy pacjent zagraża sobie lub innym. Szczegółowe wytyczne można znaleźć w Kodeksie Etycznym Zawodu Psychoterapeuty.