dobry psycholog dziecięcy Warszawa, leczenie zaburzeń osobowości Warszawa

Zbadaj i rozwijaj inteligencję emocjonalną

Kurs doskonalenia kompetencji inteligencji emocjonalnej

Prezentujemy Państwu unikalną i jedyną w Polsce ofertę zaawansowanego treningu kompetencji inteligencji emocjonalnej obejmującego obszary: samoświadomość, samoocena, samokontrola, asertywność, przywództwo, współpraca i rywalizacja, motywacja i zdolności adaptacyjne.

Adresaci:
Kurs jest przeznaczony dla każdego, kto jest zainteresowany rozpoznaniem i podniesieniem swoich kompetencji inteligencji emocjonalnej, by zwiększyć możliwości odnoszenia trwałych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

Cele:
Inteligencja emocjonalna oprócz innych kompetencji zawodowych stanowi ważny czynnik sukcesu zarówno na poziomie indywidualnym (pracownika) jak i grupowym (instytucja, dział sprzedaży, firma). Pomimo swojego znaczenia kompetencje emocjonalne stanowiące podstawowe źródło inteligencji emocjonalnej nie są przedmiotem kształcenia akademickiego, ze względu na swoją specyfikę i szczególne wymogi dotyczące warunków takiego treningu, wymagającego m.in. zapewnienia bezpiecznych warunków doświadczania i omawiania własnych przeżyć i relacji.

Proponowany przez nas kurs umożliwia:

  • profesjonalną ocenę kompetencji inteligencji emocjonalnych indywidualnie każdego uczestnika (standaryzowany test, interpretacja psychologiczna wyników przez certyfikowanego psychoterapeutę)
  • nabycie praktycznej wiedzy na temat własnych mechanizmów psychologicznych i schematów działania (mocne strony, słabe strony, źródło mechanizmów, konsekwencje relacyjne, społeczne, zawodowe)
  • rozwijanie samoświadomości i umiejętności praktycznego łączenia wiedzy o sobie ze specyficznymi wymagania otoczenia w sytuacji zawodowej lub osobistej
  • kontakt z praktykami z zakresu psychoterapii i analizy zachowania, analizy procesów grupowych, na poziomie indywidualnym i grupowym

 

Organizacja i tematyka kursu:
Zajęcia mają charakter terapeutyczno-coachingowy i w głównej mierze opierają się na pracy na własnych przeżyciach i doświadczeniach w małej grupie (8-12 osób), co umożliwia uczestnikom rozwijanie kompetencje inteligencji.
Kurs trwa 3,5 tygodnia i obejmuje 18 sesji grupowych oraz 4 sesje indywidualne.

Plan kursu:
1. Kurs rozpoczynają 3 spotkania kwalifikacyjne indywidualne, prowadzone przez dwóch certyfikowanych psychoterapeutów
Na konsultacjach m.in.: Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej i życiorys, omówienie indywidualnych oczekiwań i potrzeb uczestnika.

2. Kolejny etap to 18 sesji grupowych (9 spotkań grupowych)
Tematy poruszane na sesjach są wnoszone swobodnie przez uczestników, oscylują wokół zagadnień, które są ważne dla uczestników (samoocena, relacje ze sobą i z innymi, problemy w pracy, stres, rywalizacja, radzenie sobie ze złością).

3. Podsumowanie i zakończenie zajęć grupowych (ankiety ewaluacyjne dot. zajęć)
Każdy z uczestników podsumowuje swoje doświadczenia na tle grupy, wspólnie omawiamy i interpretujemy nasze refleksje. Porównujemy oczekiwania i potrzeby oraz realne doświadczenia w grupie.

4. Zakończenie kursu: sesja indywidualna podsumowująca z psychoterapeutą
Kurs kończy się sesją indywidualną z psychoterapeutą, w trakcie której nastąpi podsumowanie pracy uczestnika, powrót do wyników testu inteligencji emocjonalnej wypełnianego przed rozpoczęciem kursu, omówienie zmian i przekazanie szczegółowych informacji zwrotnych, refleksja nad tym doświadczeniem.

 
Efekty/korzyści
Uczestnicy:
– poszerzają doświadczanie i rozumienie swoich emocji (samoświadomość). Samoświadomość, okazuje się umiejętnością odgrywającą kluczową rolę w opanowywaniu stresu, zdolnościach przywódczych i adaptacyjnych.
– lepiej rozumieją swoje mocne i słabe strony (samoocena). Adekwatna samoocena jest ważnym czynnikiem w wyznaczaniu i realizacji adekwatnych wyzwań, budowaniu relacji zawodowych i osobistych.
– potrafią lepiej wykorzystywać własne emocje w relacjach z ludźmi.

 

Czego nie proponujemy:

Nie udzielamy prostych rad – bo są nieskuteczne! Najlepsze rady sam znajdziesz dla siebie!
Nie dajemy 20 sposobów na radzenie sobie ze stresem – bo nie działają! Ale każdy z uczestników będzie procował nad sobą i wzmacniał swoją odporność na stres i zwiększał rozumienie sytuacji stresowych. Wiedza daje rozwiązania!
Nie zrobimy nic za Ciebie! Ale stworzymy Ci wyjątkową przestrzeń, w której możesz wypracować dla siebie nowe rozwiązania. W tym możemy Ci pomóc.

 

Szczegółowe informacje i zapisy:

Tel: 726 828 032