dobry psycholog Warszawa, dobry psycholog dziecięcy Warszawa
Zaburzenia zachowania i trudności emocjonalne pojawiające się u dzieci i młodzieży wynikają zwykle z nieprawidłowych relacji panujących w ich środowisku rodzinnym. Mogą być spowodowane nieprawidłową postawą wychowawczą jednego lub obojga rodziców, nerwową atmosferą w domu wywołaną problemami rodziców. Dziecko traci wówczas podstawowe poczucie bezpieczeństwa i spokoju. Odczuwa nieustanny lęk, jest nadwrażliwe, chwiejne emocjonalnie, często zastraszone. Często trudności emocjonalne dzieci przeżywają jako objawy fizjologiczne np. zaburzenia snu czy układu pokarmowego, bóle głowy. Dziecko stopniowo izoluje się społecznie, nie chce np. chodzić do szkoły, unika kontaktów z rówieśnikami. W takiej sytuacji potrzebny jest dobry psycholog dziecięcy, często w terapię włączana jest cała rodzina, która uczestniczy w terapii rodzinnej.