psychoterapia Warszawa, leczenie nerwicy Warszawa

Kto może skorzystać z psychoterapii?

Kto-moze-skorzystac-z-psychoterapii-390x224Każdy. Osoby doświadczające trudności, zyskują warunki do leczenia i poprawy jakości swojego życia, a wielu przypadkach całkowitego powrotu do zdrowia. Metody pracy zostały szczegółowo opisane w innym miejscu.

Osoby zdrowe mogą korzystać z psychoterapii jako wsparcia w lepszym radzeniu sobie z wyzwaniami życiowymi (np. awans, zmiana kraju zamieszkania). Ten sposób pracy jest rodzajem coachingu, który wywodzi się z psychoterapii, korzysta z jej dorobku i narzędzi, a jest metodą wspierającą jednostkę m. in. w efektywnym osiąganiu celów zawodowych i osobistych. Coaching jest odrębną metodą pracy, ale jest całkiem blisko psychoterapii.