dobry psycholog Warszawa, leczenie nerwicy Warszawa

Anna Górska

certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego http://www.ptp.org.pl oraz certyfikowany analityk grupowy Instytutu Analizy Grupowej Rasztów www.instytut.rasztów.pl, z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu terapii indywidualnej i grupowej w podejściu psychoanalitycznym. Jest członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i członkiem zwyczajnym Instytutu Analizy Grupowej Rasztów.

Specjalista psycholog kliniczny  Nr 006/2015.2/70 – odbyła szkolenie specjalizacyjne w Instytucie Psychiatrii i Neurologii i Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej. Ukończyła psychologię kliniczną na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS.

Pracuje na Oddziale XIII Dziennym Zaburzeń Nerwicowych oraz w Poradni Leczenia Nerwic, Centrum Psychoterapii Dolna 42, Szpital Nowowiejski. Nieustannie wzbogaca swoją wiedzę uczestnicząc w konferencjach i seminariach naukowych.

W Centrum Terapii Psyche – Medical prowadzi terapię indywidualną i grupową w podejściu psychoanalitycznym oraz terapię par. W swojej pracy kieruje się dobrem pacjenta oraz Kodeksem Etycznym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pomaga osobom doświadczającym:

  • trudności emocjonalnych i społecznych
  • depresji, smutku i bezradności
  • zaburzeń osobowości
  • nerwicy i lęków
  • lęków społecznych i niskiej samooceny
  • kryzysów w relacjach partnerskich