dobry psycholog dziecięcy Warszawa, dobry psycholog Warszawa

Anna Zabrodzka

psycholog kliniczny, psychoterapeuta

Obecnie w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej w instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (przygotowującej do certyfikatu specjalisty psychologii klinicznej) oraz w trakcie pięcioletniego szkolenia w Zakładzie Terapii Rodzin w Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego jako program pełny, którego ukończenie daje podstawę ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego).

Ukończyła studia z psychologii klinicznej w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, podyplomowe studia trenerskie z zakresu arteterapii, podyplomowe studia „Od badań mózgu do praktyki psychologicznej” w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Odbyła staże kliniczne i terapeutyczne w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, Instytucie Kardiologii, Szpitalu Wolskim, Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym, Szpitalu Klinicznym na Banacha.

Pracuje w Poradni dla Osób z Autyzmem, gdzie zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju (z autyzmem i zespołem Aspergera) – indywidualnie i grupowo, a także wsparciem i terapią rodziców, prowadząc warsztaty psychoedukacyjne i indywidualną psychoterapię oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego dla osób dorosłych, gdzie prowadzi terapię indywidualną, oraz małżeńską w podejściu systemowym.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

W Centrum Terapii Psyche-Medical prowadzi terapię par, małżeńską i rodzinną.
Regularnie superwizuje swoją pracę terapeutyczną.