leczenie nerwicy Warszawa, terapia DDA Warszawa

Gabriela Pokorska

Ukończyła studia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego na kierunku Psychologia.

Odbyła staże kliniczne w Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii, ośrodku specjalizującym się w rozwijaniu nowych metod leczenia i rehabilitacji zaburzeń psychicznych i neurologicznych oraz w Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego. Jest członkiem grupy edukatorów seksualnych Ponton działającej przy Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny.

Obecnie w trakcie czteroletniego szkolenia psychoanalitycznego w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów (członek E.G.A.T.I.N. i sekcji grupowej EFPP). Szkolenie to posiada atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

W Centrum Terapii Psyche-Medical zajmuje się poradnictwem psychologicznym i psychoterapią psychoanalityczną dorosłych, wspieraniem rozwoju osobowości, pracą nad poczuciem własnej wartości, trudnościami w kontaktach z innymi ludźmi. Pomaga osobom z zaburzeniami nastroju, lękami, zaburzeniami depresyjnymi, które przeżywają stratę, mają problemy ze snem, nie radzą sobie z silnymi emocjami. Stale superwizuje swoją pracę.