leczenie zaburzeń osobowości Warszawa, terapia małżeńska Warszawa

Czym jest Coaching?

coaching-rozwoj-osobisty-slider-3-390x224Najpierw trochę wiedzy z Wikipedii:

Coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania.

Coachowie pracują z klientami w zakresach związanych z biznesem, rozwojem kariery, finansami, zdrowiem i relacjami interpersonalnymi. Dzięki coachingowi klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności.

Coaching jest procesem, którego głównym celem jest wzmocnienie klienta oraz wspieranie go w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany (w oparciu o własne odkrycia, wnioski i zasoby).

Cechy charakterystyczne coachingu, jako dyscypliny:

  • jest dobrowolny;

  • wyklucza jakąkolwiek dyrektywność np. ze strony coacha;

  • pomaga ludziom uczyć się, a nie jest po to, by ich uczyć;

  • jest zbudowany na bazie pytań;

  • pobudza do myślenia;

  • dokonuje się w atmosferze szacunku i pełnej akceptacji dla wartości klienta;

  • prowadzi do świadomego dokonywania zmian;

  • skupia się na osiąganiu celów […]

Różnicę między psychoterapią a coachingiem ogólnie opisuje się celami pracy – skupieniem się na przeszłości w przypadku psychoterapii i potrzebie wzmocnienia efektywności w coachingu. Co tylko częściowo odzwierciedla rzeczywistość, bo psychoterapia łączy wiele doświadczeń, tych z przeszłości, ale przede z teraźniejszości i pomaga lepiej zarządzać sobą, swoim życiem i przyszłością.

Łączenie psychoterapii i elementów coachingu może w niektórych przypadkach być uzasadnione i pomocne w osiągnięciu celów pacjenta. Wybór metody pracy zależy od oceny wielu czynników: sytuacji i problemów klienta, celów jakie sobie stawia. Oceny dokonuje psychoterapeuta w rozmowie z klientem w trakcie uzgadniania kontraktu terapeutycznego.