dobry psycholog Warszawa, terapia małżeńska Warszawa

Kiedy terapia rodzinna?

kiedy terapia rodzinnaTerapia rodzinna jest stosowana przeważnie gdy w rodzinie:

  • dziecko ma objawy i dolegliwości, których podłoże medyczne zostało przez lekarzy wykluczone lub leczone, a mimo to jest agresywne lub skrajnie nieśmiałe

 

  • dziecko boi się chodzić do szkoły, ucieka z domu, podjęło próbę samobójczą, cierpi na zaburzenia jedzenia

 

  • powstają trudne do zniesienia konflikty między rodzicami i dziećmi wchodzącymi w okres dojrzewania

 

  • dziecko (małe lub duże) przeżyło uraz i rodzina nie wie jak z tym sobie radzić

 

  • rodzina przeżyła stratę spowodowaną chorobą lub śmiercią

 

  • rodzina zmaga się z trudem wychowywania dziecka przewlekle chorego i potrzebujecie wsparcia

 

  • członkom rodziny trudno się porozumieć (powtarzające się konflikty i nieporozumienia, które niszczą rodzinę)

 

  • istnieje zagrożenie w postaci rozwodem, ze względu na ciągłe konflikty, które para stara się bezskutecznie przezwyciężyć