dobry psycholog dziecięcy Warszawa, terapia DDA Warszawa

Rola Terapeuty Rodzinnego

Rola terapeuty grupowego

  • uczy członków rodziny jak funkcjonuje rodzina oraz jak oni funkcjonują w tej rodzinie,

  • pomaga rodzinie mniej koncentrować się na identyfikowanym pacjencie (osobie, która ma objawy), a więcej na rodzinie jako całości

  • pomaga zidentyfikować konflikty, obawy, lęki w rodzinie i wspiera rodzinę w znalezieniu strategii ich rozwiązania,

  • wspiera wszystkich członków rodziny, aby mogli wspólnie pracować nad rozwiązaniem ich trudności,

  • uczy sposobów radzenia sobie i rozwiązywania konfliktów oraz przeżywania zmian zachodzących w rodzinie. Zwykle sposób radzenia sobie w konfliktowej sytuacji jest powiązany z pojawianiem się objawów chorobowych u danej osoby w rodzinie.

  • na sesji terapii rodzinnej, zasoby rodziny są wzmacniane i wykorzystywane by pomóc rodzinie poradzić sobie z ich problemami.

  • wszyscy członkowie rodziny muszą wziąć odpowiedzialność za problem. 

Terapia rodzinna jest bardziej dyrektywna niż inne terapie, ma na celu zwiększyć świadomość wszystkich członków rodziny. Nierzadko członkowie rodziny dostają wytyczne, np.: rodzice mogą zostać poproszeni by delegować więcej odpowiedzialnych zadań na swoje dzieci (stosownie do ich wieku).

Różne szkoły terapii zgadzają się co do podstawowego założenia, że bez względu na to jaki jest problem z którym zgłasza się rodzina, czy klient postrzega go jako indywidualny czy rodzinny, włączenie całej rodziny w rozwiązanie tego problemu pomaga wszystkim jej członkom.